Deutsch Magyar Polski Român Svenska
     
Home Heizungssysteme BodenheizungSitzkontaktheizungQuarzgitterstrahlerSesselheizung

Service für Altanlagen Referenzen Über uns Kontakt

Golvvärme med Thermoplan

Thermoplan-systemet består av elektriskt uppvärmda trä- resp. hårdfiberplattor, som avger värme i en riktning, d.v.s. uppåt, enligt ett patenterat förfarande (energibesparing ca 40-50%).

Värmeelementen är skyddsisolerade och behöver inte jordas. Vid provningsanstalten kontrollerades de med 3750 volt efter fem minuters vattning med avseende på spänningshållfastheten. Därefter erhöll vi CE-märkning på produkten.

Bodenheizung

Drift av anläggningen:

Golvvärmen utrustad med Thermoplan-B-plattor kan enkelt och snabbt läggas ut innan den kalla säsongen börjar, och sedan tas bort igen när våren nalkas. Systemet stuvas undan och läggs ut igen inför nästa vinter. Anslutningsvärdet för dessa system är för mindre ytor 300-400 watt per kvadratmeter och vid större ytor 200-300 watt per kvadratmeter. Driftskostnaderna blir därför bara några cent per kvadratmeter för större ytor. Förvärmningstiden för dessa anläggningar är ca 30 minuter.

Anskaffningskostnader:

Tack vare det förhållandevis låga anslutningsvärdet för denna anläggning blir dess installations- och anskaffningskostnader väsentligt lägre än för hittills kända bänkvärmare med värmerör eller IR-kvartsstrålare.

Bodenheizung