Deutsch Magyar Polski Român Svenska
     
Home Heizungssysteme BodenheizungSitzkontaktheizungQuarzgitterstrahlerSesselheizung

Service für Altanlagen Referenzen Über uns Kontakt

Veru/ESL kvartsstrålare

Vår kvartsstrålare har ett IR-strålningsrör enligt ett österrikiskt patent. Detta har ett IR-genomsläppligt skyddsrör, som hyser reflektorn och kvartsrörvärmaren. Risk för brand föreligger ej, eftersom det glödande kvartsrörelementet och reflektorn är skyddade. Reflektorn bibehåller sin blanka yta under många år, vilket garanterar en optimal avgivning av värmen genom IR-strålning.

Hos andra gallerstrålare med exponerat värmeelement sjunker ofta avgivningen av IR-strålningen redan efter ett år till ca 50%. Kåpan blir därför hetare, mer värme avges ut i luften, och kyrkorummet blir dragigare och smutsigare. När damm bränns fast på det exponerade värmeelementet (700 - 800 grader C) blir rummet mörkare och känns mindre trivsamt. Dessutom kan detta ha skadliga effekter eftersom det mikroskopiskt fina brända dammet ligger kvar i större utsträckning p.g.a. en statisk vidhäftningseffekt.

Quarzgitterstrahler

Formen och gallret hos våra strålare garanterer en hög stabilitet. Värmarens kompakta mått gör att den kan placeras på ett diskret ställe där den knappt förmärks. Om beställning läggs i god tid, kan man välja färg på skyddsgallerlackeringen enligt RAL-kortet. Utifrån vår mångåriga erfarenhet har värmeelementen konstruerats så att det är enkelt att demontera dem. Vill man ta bort skyddsgallret är det bara att lossa på två skruvar. Fördelen för dig är en mer prisvärd installation och lägre servicekostnader.

Tack vare att kvartsrör används, blir uppvärmningstiden kort. Lång livslängd och ingen korrosion, som med stålrör. Den särskilda reflektorformen invändigt i strålaren gör att man undviker den otrevliga "vadgrillningseffekten", eftersom strålriktningen kan ställas in.

Värmeelementen levereras i standardlängder och vid förfrågan även i speciallängder med en specifik effekt på 400 W per meter. Eftersom leveranstiden är ca 8 veckor måste beställningar läggas i god tid.

Quarzgitterstrahler