Deutsch Magyar Polski Român Svenska
     
Home Heizungssysteme BodenheizungSitzkontaktheizungQuarzgitterstrahlerSesselheizung

Service für Altanlagen Referenzen Über uns Kontakt

Stolsvärme med Thermoplan S/SP (specialutförande)

Denna värmartyp installerades för första gången i församlingen Hl. Kreuz i 1210 Wien. Här måste det tilläggas att denna uppvärmningsvariant utvecklades och planerades tillsammans med tekniskt skickliga personer i denna församling.

En förutsättning för denna uppvärmningstyp är att stolarna är hopskruvade med varandra eller kan skruvas ihop med varandra i efterhand. På dessa monterar man en platta av hårt trä.
Thermoplan-systemet består av elektriskt uppvärmda trä- resp. hårdfiberplattor, som avger värmen i en riktning, d.v.s. uppåt, enligt ett patenterat förfarande (energibesparing på ca 40-50%). Värmeelementen är skyddsisolerade och behöver inte jordas.
På provningsanstalten testade man dem med 3 750 volt efter fem minuters vattning med avseende på spänningshållfastheten. Därefter erhöll vi CE-märkning på produkten.

Sesselheizung

Drift av anläggningen:

Sittkontaktvärmaren med Thermoplan slås på ca en halvtimme innan gudstjänsten skall börja. Den kan levereras och monteras i bredder på 25 cm och uppåt, och har ett anslutningsvärde på 62 watt per meter. Anläggningen kopplas in på flera ström- och brytkretsar beroende på storleken, och kan också styras med termostat. Driftskostnaderna för en sådan anläggning ligger, beroende på delstat, på 7-9 Groschen per meter och timme.

Anskaffningskostnader:

Tack vare det förhållandevis låga anslutningsvärdet för denna anläggning blir dess installations- och anskaffningskostnader väsentligt lägre än för hittills kända bänkvärmare med värmerör eller IR-kvartsstrålare.

Sesselheizung