Deutsch Magyar Polski Român Svenska
     
Home Heizungssysteme Service für Altanlagen Referenzen Über uns Kontakt

Framgångsrik verksamhet sedan 100 år tillbaka, genom fyra generationer!

Generationen

Josef Urban öppnade en mekanisk verkstad år 1902. Redan då arbetade han med elektroteknik och fick hedersdiplomet för den stora guldmedaljen. Han har tagit patent på bl.a. världens första färdskrivare för dåvarande kungliga-kejserliga järnvägen i Österrike, elektriskt styrd klockringning i kyrkor, larmutrustning och mycket mer. Som kunglig-kejserlig hovleverantör arbetade han under kejsar Franz Josef på slottet Schönbrunn, och även Hannovers exilkung furst Schwarzenberg räknades till de ständiga kunderna.

Hans efterträdare, Josef Urban junior, utbildade sig till mekaniker och hade även yrkestiteln elektrotekniker. Han fick sitt mästarbrev 1931. Efter kriget arbetade han med husinstallationer och med stora luftledningsnät. Fram till 1968 var han verksam som elektrotekniker.

Vid denna tidpunkt övertogs företaget av OSR ing. Fritz Urban. Han arbetade till en början med elektriska värmeelement. Tillsammans med sin far lyckades han bygga de första elektriska kyrkvärmesystemen i Österrike i och med att specialtariffen för kyrkuppvärmning antogs. Som konsulent i företaget Bleckmann utvecklade Urban olika patent, såsom värmeelement för specialändamål, IR-kvartsstrålare, ackumulatorvärmare för temporärt bruk samt ett kakelnedtagningspatent med ultraljud för att inte skada de oersättliga stengolven i kyrkorna. Det är honom vi har att tacka för att elektriska värmeelement installeras i kyrkor av större dimensioner. I synnerhet de stora representationskyrkorna som Karlskyrkan i Wien, Votivkyrkan, Lichtentalkyrkan, Paulskyrkan o.s.v., har utrustats med särskilda kombinationsvärmare från vårt företag. Idag har vi levererat värmesystem till ca 1 600 kyrkor, både in- och utrikes. Företagets fortsatta verksamhet resp. produktionen av specialprodukter är långsiktigt tryggad.

Redan nu arbetar nästa generation med kyrkvärmesystem: företaget Christof Urban. Även han samarbetar med sin far, och precis som föregångarna kan han notera ett antal framgångsrika projekt.