Deutsch Magyar Polski Român Svenska
     
Home Heizungssysteme BodenheizungSitzkontaktheizungQuarzgitterstrahlerSesselheizung

Service für Altanlagen Referenzen Über uns Kontakt

Sittkontaktvärme med Thermoplan

Thermoplan-systemet består av elektriskt uppvärmda trä- resp. hårdfiberplattor, som avger värme i en riktning, d.v.s. uppåt, enligt ett patenterat förfarande (energibesparing ca 40-50%).

Värmeelementen är skyddsisolerade och behöver inte jordas. Vid provningsanstalten kontrollerades de med 3 750 volt efter fem minuters vattning med avseende på spänningshållfastheten. Därefter erhöll vi CE-märkning på produkten.

Värmeelementen monteras på sittyorna och beläggs sedan med filt eller liknande material, om sådant redan finns kan det också användas.

Sitzkontaktheizung

Drift av anläggningen:

Sittkontaktvärmaren med Thermoplan slås på ca en halvtimme innan gudstjänsten skall börja. Den kan levereras och monteras i bredder på 25 cm och uppåt, och har ett anslutningsvärde på 85 watt per meter. Anläggningen kopplas in på flera ström- och brytkretsar beroende på storleken, och kan också styras med termostat. Driftskostnaderna för en sådan anläggning ligger, beroende på delstat, på 1 cent per meter och timme.

Anskaffningskostnader:

Tack vare det förhållandevis låga anslutningsvärdet för denna anläggning blir dess installations- och anskaffningskostnader väsentligt lägre än för hittills kända bänkvärmare med värmerör eller IR-kvartsstrålare.